Balle Borgerhus - Lykkesholmvej 1 - 8444 Balle

Hjem


Balle Borgerhusforening, som ejer Borgerhuset, har som primært formål at drive Balle Borgerhus som et aktivt samlingssted for borgerne i Balle og om-egn. Et samlingssted, hvor det sociale sammenhold og netværk styrkes på tværs af alder og interesse. Endvidere med Balle Borgerhus som centrum ak-tivt at medvirke til bevarelse, styrkelse, udvikling og gennemførelse af akti-viteter inden for Kultur- og fritidsområdet.

Foreningen er også ansvarlig for at bevare/forny eksisterende opgaver af servicemæssig karakter (f. eks. Flagalléen i Balle) og eventuelt udvikle og tilbyde nye relevante servicemæssige opgaver.

Sidst men ikke mindst administrerer foreningen udlejning af lokaler til private arrangementer, virksomheder, og foreninger.

Balle Borgerhus

Lykkesholmvej 1- 8444 Balle

Mail: info@balleborgerhus.dk